Funkcije

Po kliku na gumb Funkcije.. se odpre okno Funkcije:

Funkcije so razdeljene na funkcije za besedilo in na funkcije za matematiko. S pomočjo funkcij za besedilo lahko upravljate z nizi besedila v poljih. Na primer pretvorite lahko vse črke v nizu besedila v male črke. Funkcije za besedilo so:

LCase( <s> ) – niz <s>  spremeni v male črke.

Left( <s>,<n> )  - vrne niz, ki vsebuje <n> od leve stani niza <s> proti desni.

Len( <s> )  - vrne dolžino niza <s>.

Ltrim( <s> ) – vrne niz brez presledkov na začetku niza <s>.

Right( <s>,<n> )  - vrne niz, ki vsebuje <n> od desne stani niza <s> proti levi.

Rtrim( <s> ) – vrne niz brez presledkov na koncu niza <s>.

SubString( <s>,<n> )  - iz niza <s> vzame podniz dolžine <n>.

UCase( <s> ) – niz <s>  spremeni v velike črke.

 

S pomočjo funkcij za matematiko lahko izvajate enostavne pa tudi bolj zapletene matematične izračune:

ABS( <n> )  - pozitivno vrednost števila ali formule, ne glede na resnično vrednost, ki je lahko pozitivna ali negativna.

Day( <d> ) - vrne zaporedno številko dneva v datumu. Dan je celo število v območju od 1 do 31.

Hour( <d> ) - vrne uro časovne vrednosti. Ura je v obliki celega števila, v obsegu 0 (12:00 A.M.) do 23 (11:00 P.M.).

Minute( <d> )  - vrne minute časovne oblike vrednosti. Minuta je podana kot celo število od 0 do 59.

Month( <d> ) - vrne mesec v datumu, predstavljenem kot zaporedno število (serial_number). Mesec je v obliki celega števila, v obsegu 1 (januar) do 12 (december).

Second( <d> ) - vrne sekunde časovne vrednosti. Sekunde so podane kot celo število v obsegu on 0 (nič) do 59.

Space( <n> ) – vrne število <n> presledkov.

Year( <d> )  - vrne dan v tednu in temelji na danem številu, ki predstavlja datum. Leto je v obliki celega števila, v obsegu 1900-9999.

 

Ostale funkcije:

 - seštej, odštej, množi, deli.

 - če je en pogoj enak drugemu, če je en pogoj različen drugemu, če je en pogoj večji od drugega, če je en pogoj manjši od drugega, če je en pogoj večji ali enak od drugega, če je en pogoj manjši ali enak od drugega.

Natisni