Šifrant zavezancev za dohodnino

  • Šifra od - do – program predlaga izpis za vse zavezance, za katere obstajajo podatki. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino zavezancev. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+tipka dol) in jo poiščemo ter označimo.
  • Tiskam opombe – s klikom v okence vnesemo znak , če želimo, da se izpiše besedilo opombe, ki smo ga vnesli pri podatkih zavezanca.
  • Opis liste – besedilo, ki ga vnesemo na tem mestu, se natisne v glavi izpisa šifranta.

    

 

Na vrhu okna je gumb  za predogled tiskanja. S klikom na to ikono dobimo izpis na ekran v enaki obliki kot se natisne na papir. Poleg tega je še gumb  za pomoč. Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T) oziroma jih prekličemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O).

 

Natisni