Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta predprejema.

Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.

Skladišče – vpišemo šifro skladišča oziroma ga poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Šifra skladišča se lahko predlaga iz nastavitev ali vrste prometa.

Denarna enota - vpišemo šifro denarne enote računa za predprejem oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Pri novem predprejemu  se predlaga iz šifranta strank. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Znesek računa – vpišemo znesek računa za predprejem. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če se na predprejemu, ki že vsebuje vrstice, spremeni znesek računa, se odpre potrditveno okno »Spremenil se je podatek, ki vpliva na izračun nabavnih cen! Potrdim spremembo zneska računa in preračunam vrstice?«. Po potrditvi se izvede ustrezen preračun. Poleg polja za vnos zneska računa je gumb za predlaganje fakturne vrednosti. Ob kliku na ta gumb se v polje predlaga znesek »Fakturna vrednost« izračunan kot je na gumbu »Zbiri«.

Tečaj – vpišemo tečaj za preračun v domačo denarno enoto. Pri novem predprejemu  se predlaga iz šifranta strank. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če se na predprejemu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se odpre potrditveno okno »Spremenil se je podatek, ki vpliva na izračun nabavnih cen! Potrdim spremembo tečaja in preračunam vrstice?«. Po potrditvi se izvede ustrezen preračun.

Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Referent – vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu dobavitelja se predlaga referent nabave iz šifranta strank. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Delovni nalog – vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

Odkup od kmetov - Pavšalni DDV – označimo ali je odkup od kmeta – pavšalista ali ne. Pri novem vnosu se predlaga na osnovi podatka »zavezanec za DDV« iz šifranta strank. Podatek je možno vnašati samo pri vrstah dokumentov, ki predstavljajo odkup od kmetov.

Odkup od kmetov - Datum plačila – vpišemo ali izberemo datum predvidenega plačila odkupa. Pri novem odkupu se predlaga na osnovi datuma dokumenta in neto dnevov dobavitelja iz šifranta strank. S pomočjo gumba  ga lahko izračunamo iz datuma dokumenta. Podatek je možno vnašati samo pri vrstah dokumentov, ki predstavljajo odkup od kmetov.

Poročanje Intrastat – označimo ali želimo, da se predprejem upošteva pri poročanju prejemov za Intrastat ali ne. Ob vnosu dobavitelja se pri novem predprejemu predlaga na osnovi države dobavitelja.

Če se predprejem upošteva pri poročanju za Intrastat, se lahko izpolni še naslednje podatke:

·    Država odpošiljanja – vpišemo ali izberemo šifro države, iz katere je bilo odposlano blago. Pri novem dokumentu se predlaga šifra države iz dobavitelja. Vnos podatka je v primeru poročanja Intrastat obvezen.

·    Vrsta posla – vpišemo ali izberemo šifro vrste posla iz šifranta vrst poslov.

·    Pogoji dobave – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag.

·    Lega kraja – vpišemo ali izberemo šifro lege kraja iz šifranta leg krajev. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag.

·    Vrsta transporta – vpišemo ali izberemo šifro vrste transporta iz šifranta vrst transporta. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag.

·    V vrstice – gumb s katerim na vrstice prenesemo podatke o poreklu in količini v dodatni merski enoti.

Opomba – vpišemo poljuben tekst.

Natisni