Izpis šifranta načinov plačil

Podatke iz šifranta Načini plačil natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb   - Tiskanje se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra – vpišemo oziroma izberemo šifre načinov plačil, katere želimo natisniti.
  • Tip načina plačila – izberemo tip načina plačila, katerega želimo natisniti ali pustimo prazno za vse.
  • Razvrščanje – določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri, nazivu ali tipu plačila).
  • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni