Verzija 2018.07.002 z dne 28.05.2018

Obračun storitev -> Šifranti -> Predvidene storitve

V šifrantu Predvidene storitve je urejeno brisanje količine.

Natisni