Brisanje dnevnikov

Program omogoča odklepanje blagajne. Ob izbiri obdelave Brisanje dnevnikov, se nam odpre spodnje okno:

·      Šifra blagajne – vpišemo šifro blagajne oziroma jo izberemo iz šifranta blagajn.

·      Številka dnevnika od… do… - vnesemo številke dnevnikov, ki jih želimo brisati. Brišemo vedno do zadnjega dnevnika.

 

Natisni