Verzija 2017.13.006

Knjiga prejetih računov

Prejeti računi - zavihek knjiženje

Urejeno javljanje informacije o pomankljivih podatkih pri knjiženju. Več na povezavi . . .

Sociala, zdravstvo in obračun

1. Sociala

 • Stanovalec:
  • Na zavihku "Opažanja", odpravljena napaka pri vnosu opažanj, če ste pričeli z vnosom v polju datum.
 • Komisija:
  • Pri vnosu sprememb na zavihkih Menjava oskrbe, Menjava sobe in Menjava diete se pred vsakim novim vnosom pobrišejo polja Stanovalec in Datum spremembe, da ne prihaja do napačnih vnosov.

2. Zdravstvo

 • Zdravstveni karton:
  • Zavihek "Opažanja": odpravljena napaka pri vnosu opažanj, če ste pričeli z vnosom v polju datum.
 • Šifranti:
  • Zdravila: spremenjena struktura paketov pri uvozu zdravil
 • Poročila:
  • Poročila - Dokumentacija zdravstvene nege: na izpisu se pojavi tekst Dodatno v drugi vrstici za vsako terapijo.

3. Delo

 • Opažanja stanovalca: odpravljena napaka pri vnosu opažanj, če ste pričeli z vnosom v polju datum.

Natisni