Odklepanje računov

Namen programa: Odklepanje prenosa računa v DK in/ali v DDVa in/ali v PP. Račune po odklepanju lahko popravljamo in ponovno prenašamo v navedene projekte.

·      Odklepanje DK: Pri izpolnjenem polju Mapa za vknjižbe DK, se briše datum prenosa v DK. Pri izpolnjenem polju Uporabnik DK, se briše datum prenosa v DK in pripravi stornacija v posredno knjiženje DK.

·      Odklepanje DDV: Pri izpolnjenem polju Mapa za vknjižbe DDV, se briše datum prenosa v DDVc. Pri izpolnjenem polju Uporabnik DDVc, se briše datum prenosa v DDVc, v DDVc  se brišejo zneski računa.

·      Odklepanje PP: Briše se datum priprave računa v PP in briše se zapis računa v Plačilnem prometu.

Natisni