Pošiljanje naročila dobavitelju v obliki eSlog 2.0

Naročila dobaviteljem pošiljamo na različne načine. Navadno se za ustrezen način dogovorimo z našim dobaviteljem. Program Saop iCenter pa med drugim omogoča tudi pošiljanje v obliki eSlog 2.0 direktno dobavitelju na njegov elektrosnki naslov ali preko elektroske poti. Funkcionalnost je omogočena preko ePoštarja.

Pošiljanje naročila dobavitelju v obliki eSlog 2.0 

 

Natisni