Dodajanje novih Načinov dostave

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Načini dostave, kamor vpišemo podatke o načinu dostave.

Način dostave - vpišemo šifro za novo vneseni način dostave.

Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje.

Opomba – vpišemo poljuben tekst po potrebi.

Natisni