Preglednica 2. nivoja - Stanje zalog - konti

Preglednica 2. nivoja prikaza »skladišče/konto/artikel« se imenuje Stanje zalog – konti z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazano izbrano skladišče.

Razvrščena je po šifri konta. Prikazana so vsi konti, ki so imeli promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in skladišču izbranem v preglednici prvega nivoja.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Količina« in »Vrednost« za prikazane podatke.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni