Izdelava računa z odbitim avansnim delom

Začetek izdelave je podoben kot za prejšnji dokument.

 

 

 

Preko gumba kopiraj si lahko prekopiramo izdelani predračun v račun, seveda pa lahko tudi na klasičen način izdelamo račun.

Pri kopiranju moramo izpolniti podatke iz katerega predračuna želimo kopirati in v katero knjigo računov naj nam ga kopira.

Najenostavnejši način pa je, da gremo v predračune, se postavimo na predračun, ki ga želimo kopirati v račun in preko gumba kopiraj kopiramo v račun.

 

 

 

Pojavi se nam informacija , da je račun že pripravljen.

 

Na vrsticah računa se nam vpiše artikel, ki je bil na predračunu.

 

Če smo stranki izdali avansni račun, moramo avans odbiti.

To naredimo tako, da kliknemo na gumb odprti avansi

 

Izberemo avans, ki ga želimo obračunati in kliknemo na gumb izberi, ter potrdimo.

Če izbiramo samo eno vrstico, jo označimo, pritisnemo na tipkovnivci tipko shift in kliknemo z miško na vrstici. ► znak na začetku vrstice dobi še piko tako kot je na vrhnji sliki in takrat je vrstica izbrana.

 

 

V račun se nam avtomatsko vpiše avans.

To potrdimo in račun lahko tiskamo. V tem primeru je na računu vpisan tudi avans, ki se odbija od celotnega zneska.

 

 

 

V primeru, da želimo stranki obračunati samo del avansa, lahko vrstico avansa popravimo (dvokliknemo) in vpišemo ceno(brez DDVja) ki jo želimo odbiti od računa.

 

 

Sedaj bo izpis računa izpisan tako:

 

Avans lahko vpišemo tudi ročno kot klasično vrstico, le pri količini vpišemo vrednost -1  in ceno, ki jo želimo na osnovi prejetega avansa odbiti.

 

Natisni