verzija 2017.02.003

Dnevne obdelave -> Pregled kartice -> odpravljena napaka, ki se je pojavila, če se je kartica pripravila po kontu. Umaknjena je nastavitev "Vsi zapisi" na preglednici.

Natisni