Verzija 2017.01.000

  • Splošno – pohitritve v delu s preglednico delovnih nalogov in preglednico predvidene porabe materiala.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri izdelavi naročil dobaviteljem (preko funkcije »Avtomatsko formiranje naročil«) se sedaj upošteva jezikovno področje dobavitelja.
  • V povezani obdelavi NDK – naročila kupcev – prenos naročil v delovne naloge smo dodali kontrolo (opozarjanje) na izdelke brez planske cene (v kolikor se skladišče izdelkov ali izdelek spremlja po planski ceni).

Natisni