Preglednice konto/ skladišče/artikel

Zaporedje nivojev izbranega prikaza:

preglednica »Stanje zalog – konti«; prikažejo se podatki za vse konte

preglednica »Stanje zalog – skladišča«; prikažejo se podatki o skladiščih za izbrani konto

preglednica »Stanje zalog – artikli«; prikažejo se podatki o artiklih za izbrano kombinacijo konto/skladišče

preglednica »Stanje zalog – serije«; prikažejo se podatki o serijah za izbrano kombinacijo konto/skladišče/artikel

Natisni