Zgled za dodajanje strank v šifrant

Za kasnejše potrebe bomo v šifrant strank vpisali nekaj osnovnih podatkov o naših poslovnih partnerjih, ki jih bomo pozneje potrebovali pri knjiženju prihodkov in odhodkov oz. terjatev in obveznosti.

Kliknemo na gumb Vnesi zapis.

V okence Šifra vpišemo šifro prve stranke, npr. 2, v okence Naziv pa ime podjetja, npr. Telefon d.d..

V okenci Naziv (2. in 3.) po potrebi vpišemo še preostali del naziva podjetja, npr. Podjetje za telekomunikacije. Nato zapišemo še druge podatke, kot so ulica, hišna številka, kraj, pošta, država. V okence Ime za iskanje vpišemo ime, po katerem bomo v šifrantu iskali zapis o tem podjetju.

Ne pozabimo na dva pomembna podatka: Zavezanec za DDV in Davčna številka! V prvem seznamu povemo, ali je stranka obvezni (Da) ali pavšalni davčni zavezanec (Pavšalist). Tretja možnost je, da stranka ni davčni zavezanec (Ne). V okence Davčna številka vpišemo osemmestno davčno številko stranke.

 

 

Preostala okenca niso tako pomembna, zato jih tu ne bomo opisovali. Na zgornji sliki si oglejte primer, kako pravilno zapišemo podatke v ustrezna okenca. Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi, da se podatki shranijo v šifrant.

 

Natisni