Verzija 2017.04.000

  • Pri vnosu naročil kupcev in dobaviteljev ter odpremnih nalogov in prevzemov je omogočen, na poljih za vnos opisa glave in končnice dokumenta ter naziva artikla, opisa artikla in opombe v vrstici dokumenta, vnos tekstov v različnih pisavah. Te pismenke se ustrezno prenašajo tudi pri različnih procesnih kopiranjih dokumentov v naročilih in fakturiranju.
  • Spremenjen način knjiženja negativnih prenosov med skladišči v MSP. Po novem se v primeru negativnih količin zamenjajo skladišča Iz in V pri knjiženju v MSP s pozivno količino. Sam način dela z odpremnimi nalogi lahko ostane nespremenjen.
  • Pri avtomatskem formiranju naročil dobaviteljem dodano polnjenje privzetega Stroškovnega mesta iz knjige naročil.

Natisni