Verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

  • Nalog za službeno pot
    • Onemogočena sprememba podatka »izplačilo predujma« v primeru, če ima nalog vpisan znesek predujma.
  • Prenos v blagajniško poslovanje
    • Omogočeno določanje šifer izdatkov in prejemkov  na ravni posamezne blagajne.

Natisni