Verzija 2020.15.001 z dne 06.11.2020

Kartica osnovnih sredstev in drobnega inventarja - izpis preko ikone Tiskalnik:

popravek izpisa pri pogoju na izbrano registrsko številko ali pri izbranem pogoju na izpis osnovnega sredstva z dograditvami.

Poročilo Evidenca osnovnega sredstva po virih financiranja:

- popravek seštevkov v primeru vnosa vira financiranja v znesku;
- popravek preračuna in zaokroževanja v primeru vnosa del financiranja v odstotkih in del v zneskih. Obračunana amortizacija se med viri financiranja deli po istem faktorju kot je razdeljena nabavna vrednost.

Natisni