Gumb "Analiza DN"

Gumb »Analiza DN«

Nad preglednico delovnih nalogov se nahaja tudi funkcija (gumb) »Analiza DN«.

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad zapisi delovnih nalogov (za vsa pretekla leta in tekoče leto).

Izbirni podatki OLAP analize so:

 • Leto, Knjiga, Številka DN od do – izberemo razpon letnic, knjig in/ali številk delovnih nalogov, ki jih želimo analizirati.
 • Datum, Pričetek izdelave, Rok izdelave, Datum zaključka DN od do – izberemo razpon datum delovnih nalogov, ki jih želimo analizirati.
 • Status DN – delovne naloge lahko izberemo tudi po statusu (razpisani. V izdelavi, zaključeni).
 • Naročnik, Kooperant od do – analizo lahko omejimo na razpon šifer strank naročnikov in/ali kooperantov.
 • Naročilo – vpišemo lahko oznako naročila, ki ga želimo analizirati.
 • Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Referent r. od do – izberemo analitik delovnih nalogov.
 • Izdelek, Povezana šifra, Skupina, Klasifikacija. Oddelek od do – vnesemo lahko razpon šifer izdelkov oziroma lahko izdelek omejimo po povezani šifri, skupini, klasifikaciji in/ali oddelku.
 • Serija – analizo lahko izvedemo tudi za določeno serijo izdelka.
 • Dodatne lastnosti izdelkov – če je opcija vključena, se med dimenzijami OLAP analize pojavijo tudi dodatne lastnosti artiklov (izdelkov), ki so označene za analizo.

Z gumbom »Tabela«  (Alt + T) sprožimo pripravo OLAP analize.

 

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (Prikaži seznam polij):

 

 • Količina razpisano – skupna razpisana količina izdelkov.
 • Količina knjiženo skupaj – skupna knjižena (prevzeta) količina izdelkov.
 • Količina knjiženo dobro – knjižena dobra količina (preveto dobro) izdelkov.
 • Količina knjiženo izmet – knjižena slaba količina (preveto izmet) izdelkov.
 • Količina knjiženo zadržano – knjižena zadržana količina (preveto zadržano) izdelkov.
 • Količina za izdelati – neizdelana količina izdelkov.
 • Vrednost razpisano – skupna vrednost razpisane količina izdelkov.
 • Vrednost  knjiženo skupaj – skupna vrednost knjižene (prevzete) količine izdelkov.
 • Vrednost knjiženo dobro – vrednost knjižene dobre količine (prevete dobro) izdelkov.
 • Vrednost knjiženo izmet – vrednost knjižene slabe količine (prevete izmet) izdelkov.
 • Vrednost knjiženo zadržano – vrednost knjižene zadržane količine (prevete zadržano) izdelkov.
 • Vrednost za izdelati – vrednost neizdelane količine izdelkov.
 • Čas priprave razpisano – skupni čas priprave za razpisano količino izdelkov.
 • Čas priprave za izdelati – skupni čas priprave za neizdelano količino izdelkov.
 • Čas izdelave razpisano – skupni čas izdelave za razpisano količino izdelkov.
 • Čas izdelave za izdelati – skupni čas izdelave za neizdelano količino izdelkov.
 • Čas skupaj razpisano – skupni čas (priprava + izdelava) za razpisano količino izdelkov.
 • Čas skupaj za izdelati– skupni čas (priprava + izdelava) za neizdelano količino izdelkov.

 

 

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno

 • Leto DN, Leto razpisa DN, Leto pričetka DN, Leto rok izdelave DN, Leto zaključka DN
 • Mesec DN, Mesec razpisa DN. Mesec pričetka DN. Mesec zaključka DN
 • Teden DN, Teden razpisa DN. Teden pričetka DN. Teden zaključka DN
 • Datum DN, Datum razpisa DN. Datum pričetka DN. Datum zaključka DN

 

Analitično (analitike delovnih nalogov)

 • Status DN
 • Knjiga DN (knjiga delovnega naloga)
 • Številka DN (številka delovnega naloga)
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovno mesto - višje
 • Stroškovni nosilec
 • Stroškovni nosilec - višje
 • Referent
 • Referent r.
 • Skladišče izd. (skladišče izdelkov delovnega naloga)

 

Tehnologija (tehnološki postopki delovnih nalogov)

 • Tehno. postopek (tehnološki postopek)

 

Stranke

 • Naročnik
 • Kooperant
 • Naročilo

 

Izdelki

 • Izdelek šifra
 • Izdelek
 • Povezana šifra izd.
 • Skupina
 • Klasifikacija
 • Oddelek
 • Serija

 

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve.

Natisni