Pregled knjige prejetih računov

V pregledih lahko pregledujemo in tiskamo podatke o knjigi prejetih računov. Pri tiskanju se lahko omejimo z sledečimi kriteriji:

 

Mogoče najbolj zanimiv je v knjigi prejetih računov pregled knjige po vzorcih, kajti tako si lahko natisnemo vzorec za osnovna sredstva in dobimo knjigo osnovnih sredstev, vzorec avansov,… V primeru, da se pri tiskanju omejimo samo na obdobje, dobimo celo knjigo prejetih ali pa izdanih računov.

Natisni