Gumb Zbiri (začetno stanje)

Ob kliku na ta gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o začetnem stanju z oznako leta za katero pripravljamo začetno stanje, šifro vrste prometa in številko številko začetnega stanja. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o začetnem stanju brez da bi bilo začetno stanje potrebno natisniti.

Natisni