Dodajanje predmetnika glasbene šole

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Predmetnik, kamor vpišemo podatke o novem predmetniku glasbene šole:

·      Šifra predmeta – vpišemo predmet glasbene šole.

·      Šifra razreda – vpišemo razred glasbene šole za ta predmet.

·      Normativ, Normativ nadarjeni – vnesemo normativ: običajno je to 60 minut za osnovno stopnjo in 90 min za dopolnilno stopnjo in za nadarjene učence. Da je učenec nadarjen, smo označili v evidenci šolanja tega učenca za določen predmet

·      Korepeticije – vnesemo odstotek korepeticij, ki se za ta predmet in razred izvaja (npr. 0,08, če je 8%).

Natisni