Odprema - nastavitev datumov za knjiženje odhodkov in prihodkov

Odprema - nastavitev datumov za knjiženje v druge module: Materialno [odhodkov] in Fakturiranje [prihodkov].

Odprema - nastavitev datumov za knjiženje

Natisni