Verzija 2019.13.001 z dne 04.10.2019

  • Omogočeno določanje konta v dobro na ravni posameznega potnega stroška.
  • Omogočeno določanje podatka dokument med prenosom v dvostavno knjigovodstvo v primeru zbirnega prenosa po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja ali zbirnega prenosa po analitikah.

Natisni