Plačni razredi

-    Šifra –  vpišemo šifro plačnega razreda

-    Naziv –  vpišemo naziv plačnega razreda

-    Izhodiščna plača –  vpišemo izhodiščno plačo plačnega razreda

-    Opomba

Natisni