Verzija 2018.02.001 z dne 02.02.2018

 • Nastavitve programa
  • Na zavihku »Promet« je nova nastavitev »Mejni popust negotovinske prodaje«. Podobno, kot za gotovinsko prodajo lahko posebej nastavimo največji možni popust, ki se ga lahko vtipka na vrstici dokumenta negotovinske prodaje (dobavnici).
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Ob potrditvi dokumenta se preveri tudi višina popusta glede na nove nastavitve. V primeru, da je vtipkan popust večji od dovoljenega popusta v nastavitvah programa, program zavrne vnos dokumenta. Če imamo aktivirano avtorizacijo popustov, pa se ob preseganju popusta lahko s posebno kodo vseeno odobri vnos popusta, ki presega mejni popust. Opomba: delovanje enako kot v Gotovinski prodaji.
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava, ko je pri pripravi poročila za Intrastat, v fakturni vrednosti upoštevalo tudi odvisne stroške "do meje".
 • Prehod v novo leto
  • Program »Prehod v novo leto« se je optimiziralo, t.j. izvedlo se je pohitritev prenosa podatkov in otvoritve začetnega stanja.
 • Varnostni sistem
  • Dodan ključ v varnostni sistem za izpis »Obračanje zalog«.

Natisni