Prehod v novo leto za javni sektor

Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti:

  • kontrola kontnega plana
  • zapiranje razredov
  • usklajevanje kumulative
  • usklajevanje zaprtih zneskov
  • preverjanje usklajenosti kartic in prometa z odprtimi postavkami
  • arhiviranje podatkov in šifrantov
  • če knjižimo v tujih denarnih enotah moramo obvezno že 31.12. obračunati tečajne razlike
  • po želji še obdelava Izračun izravnav.

Več na spodnji povezavi:

Prenos v novo leto

Natisni