Priprava in prenos temeljnice za Dvostavno knjigovodstvo

Kaj je potrebno v programu Drugi osebni prejemki urediti, da brez težav pripravimo in prenesemo temeljnico v program Dvostavno knjigovodstvo. Prenesejo se tako redne, kot tudi evidenčne vknjižbe.
ureditve.kontiranja.pdf

Natisni