Verzija 2018.01.004

Osnovna sredstva in Drobni inventar

 Gumb Izvoz podatkov: dopolnjen nov izvoz Izvoz za UJPnet, ki omogoča pregled podatkov in pripravo xml za UJPnet.

 

Natisni