Promet stranke

Če izberemo Promet stranke, se odpre spodaj prikazano okno:

Izpis podatkov omejimo glede na Poslovno leto, Od do šifre vrste računov, Vrsto računa (terjatev, obveznost, karkoli), Od do šifre stranke, Od do prve gruče stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Od do druge gruče stranke ter Od do datuma računa, zapadlosti, opravljanja in plačila.

  • Osnovna razvrščanje – v spustnem seznamu izberemo med razvrščanjem po Šifri stranke, Po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Po drugi gruči stranke in Nazivu stranke.
  • Dadatno razvrščanje pomeni, da znotraj osnovnega razvrščanja podatke razvrščamo še po enem kriteriju. To lahko Po datumu ali Po številki računa.
  • Šifra stika za telefon – če želimo, da se poleg naziva stanke izpisujejo tudi podatki o kontaktni osebi (telefon), izberemo tip stika, ki se bo izpisoval.
  • Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.

Kliknemo na Tiskaj. Odpre se okno, kjer izberemo vzorec, na podlagi katerega bomo pripravili izpis. Z instalacijo programa SPR dobimo SAOP vzorec, lahko pa oblikujemo tudi svoj izpis.

Natisni