Zavihek Splošno

V to okno vnesemo osnovne nastavitve za številčenje in obračun stroškov.

Opombe – poljubno.

Način številčenja po potnikih - izbiramo lahko med številčenjem po zaporedni številki potnika (izbranemu potniku se vsako leto potni nalogi številčijo zaporedno) in številčenjem po zaporedni številki v okviru leta (potni nalogi se vsako leto številčijo zaporedno ne glede na potnika).

Nalogodajalec – Izberemo šifro zaposlenega, privzetega nalogodajalca.

Odredbodajalec – Izbremo šifro zaposlenega, privzetega odredbodajalca.

Prikaz potnih nalogov po operaterjih – prikažejo se samo potni nalogi, ki jih je vnesel operater, ki se je prijavil v program

V šifrantu vozil so tudi vozila zaposlenih – lahko omogočimo, da se v šifrant vozil vnaša tudi vozila zaposlenih

Poenostavljeno vodenje mesečnih nalogov – nastavitev omogoči nekaj poenostavitev pri vodenju mesečnih nalogov ( prihod in odhod se vpiše samo kot datum in ne kot datum in ura, trajanje odsotnosti se vpiše kot ure in minute )

 

Razdelek Obračun stroškov :

Šifra vrste stroška za kilometrino – vpišemo ali izberemo vrsto stroška, ki predstavlja kilometrino. Podatek je potreben izračun kilometrine v povezavi s cenikom goriva.

Šifra domače denarne enote – izberemo domačo denarno enoto.

Šifra države za SLO – izberemo iz šifranta država ali vnesemo šifro države za Slovenijo. Podatek je obvezen.

Šifra tečajne liste - izberemo tečajno listo za preračunavanje tuje denarne enote v domačo.

Vrsta tečaja – iz spustnega seznama izberemo vrsto tečaja za preračunavanje tuje denarne enote v domačo. Predlaga se srednji.

 

Brez zavihka:

Začetek poslovnega leta - vnesemo dan in mesec začetka poslovnega leta

Kopiranje obračuna stroškov - pri kopiranju potnega naloga se kopirajo tudi podatki obračuna stroškov

Natisni