Preglednica potnih nalogov za prevoz oseb

Program omogoča vnašanje osnovnih podatkov, ki so vezani na potni nalog za prevoz oseb, evidentiranje opravljenih voženj ter evidentiranje nakupljenega goriva.

V osnovnem oknu izberemo meni Potni nalog za prevoz oseb. Odpre se spodnja preglednica, kjer imamo možnost pregledovati potne naloge za prevoz oseb in vnašati nove.

Natisni