Preglednica 3. nivoja - zbirni podatki na nivoju prejema, konta porabe (izdaje) in prenosa

Preglednica 3. nivoja prikaza se imenuje »Pregled prometa po skladiščih in kontih« z letom za katero pregledujemo podatke.

Nad preglednico so prikazani: šifrain naziv skladišča iz prvega nivoja, šifra in naziv izbranega konta zaloge iz drugega nivoja. Število stolpcev in imena so pri vseh treh tipih prometa (prejem, izdaja, prenos) enaka, vsebina pa se le deloma razlikuje.

Razvrščena je na naslednji način:

najprej so prikazni Prejemi, posamezni prejem pa je razvrščen po šifri skladišča (ena sama vrstica)

sledi prikaz Izdaj, posamezna izdaja je razvrščena po šifri konta porabe

prikaz Prenosov, posamezen prenos je razvrščen po šifri skladišča

 

Pod preglednico je prikazana vsote stolpcev »Prejem«, »Izdaja« in »Nivelacija«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni