Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

 • Omogočen sorazmerni izračun regresa v primeru upoštevanja zneska regresa vpisanega v nastavitvah obračuna.
 • Urejen prikaz zapisov neaktivnih zaposlenih v posrednem vnosu.
 • Pripravljen pripomoček za usklajevanje delovnega mesta in plačnega razreda v obračunskih vrsticah zaposlenega.
 • Urejena delitev zneska prispevka na razliko do minimalne plače po obračunskih vrsticah.
 • Urejen izračun prispevkov NA v primeru zaposlenih, ki imajo večje število refundacij v obračunu.
 • Urejen podatek skupaj za zavarovano osebo na zahtevku za refundacijo, v primeru oprostitve nad 55 let.
 • Pravilno sortiranje na izpisu dopustov in odsotnosti
 • Evidenca prisotnosti
  • Izračun dodatka za prehrano v primeru prisotnosti nad 10 ur
  • Urejeno barvanje z rdečo barvo zapisov neaktivnih zaposlenih v koraku 1
  • Urejen prikaz zapisov neaktivnih zaposlenih v koraku 3
 • Pošiljanje obr. listov:
  • Urejeno pošiljanje obračunskih listov enemu naslovniku, možnost zaklepanja zip paketa obr. listov z geslom
  • Urejeno pošiljanje obračunskih listov za javne delavce

Natisni