JAVNI SEKTOR - Obračun čakanja na delo_ponovno na min. plačo (8.12.2020)

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma nadomestilo skladno z določbami Kolektivnih pogodb – upošteva se, kar je za delavca ugodnejše.

V Uradnem listu št. 152/23.10.2020, je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki v 68. členu predpisuje, kdo lahko in kdo ne more  koristiti pravic do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.  Glede na to, je določena tudi višina nadomestila za čas čakanja na delo.Včeraj, dne 7.12.2020 popoldne smo od MIZŠ prejeli novo pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Številka: 1101-1009/2020/3 z dne 4. 12. 2020), kjer je razloženo, da navodilo MJU Številka 1002-1397/2020/1 ne velja.

Iz tega izhaja, da je izračun nadomestila za čas čakanja na delo ponovno limitiran z zneskom minimalne plače, ne glede na to ali koristite ukrepe povračila nadomestila za čas čakanja ali ne.

JS - Obračun čakanja na delo_ponovno na min. plačo (8.12.2020)

Natisni