Gumb »Prejem MSP« (Alt+P)

Gumb je namenjen knjiženju prejema izdelka delovnega naloga v skladišče materialnega skladiščnega poslovanja. Knjiženje prejema je možno le, če je delovni nalog zaključen in vsebuje izdelek.

Izdelamo lahko dve vrsti prejema:

·      prejem – delovni nalog vsebuje izdelek in vsebuje podatek o izdelani količini; vrednost prejema izdelka bo enaka skupni lastni vrednosti delovnega naloga, količina prejema pa enaka izdelani količini izdelka na delovnem nalogu,

·      nivelacijo vrednosti zaloge izdelka – delovni nalog vsebuje izdelek in nima izdelane količine; vrednost povečanja zaloge izdelka bo enaka skupni lastni vrednosti delovnega naloga.

Ob aktiviranju gumba se odpre naslednje okno:

·      Vrsta prometa – vpišemo (izberemo) vrsto prometa s katero se bo poknjižil prejem izdelkov. Predlaga se vrsta prometa nastavljena v knjigi delovnega naloga.

·      Datum – predlaga se sistemski datum računalnika, datum lahko spremenimo (vnesemo ali izberemo iz koledarja), dokument prejema (MSP) bo nosil ta datum.

·      Skladišče – vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča v katero se bo poknjižil prejem izdelka. Predlaga se šifra skladišča nastavljena v knjigi delovnega naloga.

Ob potrditvi se v materialnem skladiščnem poslovanju izdela dokument prejema izdelka, pojavi se obvestilo, da je prejem uspešno poknjižen:

Po potrditvi (v redu) se dvigne forma za tiskanje prejemnice MSP.

Natisni