Tiskanje

S  (Tiskanje) ali Ctrl+P aktiviramo okno Storitve z nastavitvenimi podatki.

·      Izpis opomb – izberemo, ali se opombe izpišejo ali ne.

·      Izpis nastavitev – izberemo, ali se na koncu izpišejo tudi nastavitve ali ne.

·      Naziv liste – vnesemo naziv, ki se bo izpisal v glavi liste.

S Tiskaj izpišemo naslednjo listo.

 

 

Natisni