Izvozi podatkov

Nad preglednico Nastavitve obračuna se nahaja ikona  (Izvoz podatkov).

Imamo naslednje možnosti prenosa podatkov:

Natisni