Verzija 2019.04.002

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Uvoz

Urejeno zaporedno uvažanje podatkov iz datoteke promet.w-1

Dnevne obdelave - Evidenčno knjiženje -  Knjiženje knjižb evidenčnih kontov

Urejeno knjiženje negativnih evidenčnih knjižb

Natisni