Verzija 2017.04.000

 • Šifrant zaposlenih
  • Zavihek Plače splošno
   • Omogočen vnos podatka o konkurenčni klavzuli ter izbira stranke drugega delodajalca
  • Zavihek Datumi in dobe
   • Omogočena izbira razloga zaposlitve za določen čas, delne upokojitve in datuma nastopa delne upokojitve
  • Zavihek Delovne listine
   • Omogočena izbira vrste delovnega dovoljenja
  • Podatki o delovni dobi
   • Omogočena izbira stranke v zapisih preteklih zaposlitev
 • Priprava odločb o letnih dopustih
  • Omogočeno upoštevanje obdobij iz zapisov preteklih zaposlitev med izračunom števila dni letnega dopusta.
  • Dopolnjen množični prenos odločb o letnem dopustu v eRegistrator
 • Napredovanja
  • Odpravljene neskladnosti na evidenčnih listih zaposlenih, ki so se jim plačni razredi spremenili v napredovalnem obdobju.

Natisni