Kopiranje naročila

 

Podatke naročila iz preglednice kopiramo tako, da najprej v preglednici Naročila Kupcev označimo izbrano naročilo, nato pa kliknemo na gumb  - Prenesi zapis iz…(ALT+Insert).

Na izbiro imamo naslednje opcije:

  • V leto ... izberemo v katero leto kopiramo naročilo.
  • V knjigo naročila ... izberemo v katero knjigo kopiramo naročilo.
  • Menjaj predznak količinam ... v kolikor je ta opcija izbrana, se bodo v kopiranem naročilu vrsticam spremenili predznaki naročenih količin.
  • Obnovi po nastavitvah iz knjige naročila ... v kolikor je ta opcija izbrana, se bodo v nastalem naročilu določeni podatki vzpostavili kot je nastavljenio na knjigi naročil in ne tako kot je vpisano v naročilu, ki ga kopiramo. To velja za podatke: tip prodaje, način potrjevanja, šifra skladišča, knjiga računa, vrsta prometa izdaje,cenovno področje, knjižna skupina, analitike.  
  • Obnovi prodajne pogoje ... v kolikor je ta opcija izbrana, se v naročilu, ki nastane s kopiranjem, obnovijo prodajni pogoji (rabati, popusti, cene) kot v trenutku kopiranja veljaj za stranko iz naročila.
  • Osveži nazive ... v kolikor je ta opcija izbrana, se v naročilu, ki nastane, obnovijo nazivi artiklov kot velja za jezikovno področje stranke iz naročila.
  • Zapri naročilo ... vklop te opcije povzroči, da se po kopiranju naročilo, ki smo ga kopirali, zapre.

 

Po koncu kopiranja se odpre naslednje obvestilo:

Natisni