Kako ročno vnesemo račun?

V preglednici računi in plačila pritisnemo na tipko vnesi zapis. Odpre se nam okno, kjer se že predlaga tekoče leto, vrsto računa izberemo iz šifranta, številko računa pa vnesemo sami. V zavihku račun vnesemo še datum, poiščemo stranko v šifrantu strank, izpolnimo zapadlost, vnesemo sklic in znesek računa. V polje datum opravljanja vpišemo datum, ki je v okviru mej obdobja računa.

Natisni