Tiskanje Planov proračunskih postavk

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Plani proračunskih postavk se nam odpre okno, na podlagi katerega določimo kriterije za izpis planov.

 

Natisni