Dodajanje novih vrst prometa

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Vrste prometa, kamor vpišemo podatke o vrsti prometa.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno vrsto prometa.

Naziv - vpišemo naziv vrste prometa.

Tip prometa - vpišemo vrsto prometa (prejem, izdaja, prenos) oziroma jo s klikom na gumb  izberemo.

Tip skladišča - vpišemo tip skladišča (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

Skladišče iz – vpišemo ali izberemo privzeto skladišče izdaje, ki se bo predlagalo kot privzeto za vrsto prometa, ki predstavlja izdajo ali prenos.

Skladišče v – vpišemo ali izberemo privzeto skladišče prejema, ki se bo predlagalo kot privzeto za vrsto prometa, ki predstavlja prejem ali prenos.

Konto porabe - vpišemo oziroma izberemo šifro konta porabe, ki naj se predlaga na novih dokumentih. Vnos je možen samo pri vrstah prometa, ki predstavljajo izdaje.

Odkup – označimo ali se knjiga v predprejemih uporablja za beleženje odkupa kmetijskih pridelkov od kmetov.

Prenos iz TDR – v primeru, da imamo aktivno povezavo na TDR in je vrsta prometa Prejem, potem je nastavitev »Prenos iz TDR« vidna. S tem določimo, da v določeni vrsti prometa izvajamo interne prenose blaga iz maloprodaje v veleprodajo.

Obvezen vnos - Stranka - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre stranke

Obvezen vnos - Stroškovno mesto - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre stroškovnega mesta

Obvezen vnos - Stroškovni nosilec - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre stroškovnega nosilca

Obvezen vnos - Referent - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre referenta

Obvezen vnos - Delovni nalog - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos številke delovnega naloga

Obvezen vnos - Analitika - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre analitike

Privzete vrednosti - Stroškovno mesto – vpišemo ali izberemo stroškovno mesto, ki bo privzeto stroškovno mesto za vrsto prometa

Privzete vrednosti - Stroškovni nosilec - vpišemo ali izberemo stroškovni nosilec, ki bo privzeti stroškovni nosilec za vrsto prometa

Privzete vrednosti - Referent - vpišemo ali izberemo refernta, ki bo privzeti referent za vrsto prometa

Privzete vrednosti - Delovni nalog - vpišemo ali izberemo delovni nalog, ki bo privzeti delovni nalog za vrsto prometa

Privzete vrednosti - Analitika - vpišemo ali izberemo analitiko, ki bo privzeta analitika za vrsto prometa

Tranzit – Vrsta prometa izdaje – določimo kateri promet izdaje se bo predlagal pri knjiženju tranzita.

Tranzit – Knjiga računa – izberemo na katero knjigo računa bo knjižilo podatke iz tranzita.

Tranzit – Knjižna skupina – izberemo privzeto knjižno skupino za knjiženje tranzita. Če ne bodo analitike vnesene na predprejemu se bodo predlagale te iz knjižne skupine.

Tranzit – Cenik – izbor je možen, če je tip prometa »P«. Vpišemo ali izberemo cenovno področje za knjiženje tranzita. Cenik služi za predlaganje veleprodajne cene. Prav tako se iz te cene črpa predlog cene s tipko F3 na vrsticah predprejema.

Tranzit – Popusti za fakturo – izbor je možen, če je vpisana knjiga računa. Nastavimo ali se uporabljajo pousti pri knjiženju fakture.

Tranzit – Prenesi dneve plačila kupca – če je izbor potrjen, se pri knjiženju tranzita v polje »Dnevi valute« predlaga podatek »Neto dnevi kupci« iz šifranta strank.

Tranzit – Predlagaj referenta iz stranke – če je izbor potrjen, se pri knjiženju tranzita v šifro referenta predlaga referent prodaje izbrane stranke, če so ostali predlogi za referenta prazni (iz vrste prometa, iz knjižne skupine).

Predprejemi – Maloprodajni cenik – izbor je možen, če je tip prometa »P«. Cena iz tega cenika se predlaga pri uporabi tipke F3 na vrsticah predprejema.

Predprejemi – Fakturni cenik – izbor je možen, če je tip prometa »P«. Cena iz tega cenika se predlaga pri uporabi tipke F3 za fakturno ceno na vrsticah predprejema.

Predprejemi – Vrsta prometa izdaje artiklov za razstavljanje – izbor je možen, če je tip prometa »P«. Izberemo vrsto prometa izdaje artiklov za razstavljanje; torej tiste vrste (knjige) izdaje preko katere bomo izdajali artikle, ki gredo v razstavljanje. Podatek izpolnimo samo, če bomo na predprejemih uporabljali funkcijo razstavljanja

Uporaba - ko vrsto prometa prvič aktiviramo, se polje avtomatično  izpolni in se na tem mestu le prikazuje.

Natisni