Zavihek Osnovni podatki

Razdelek Obdelava

Zaporedna številka obdelave (interno) – podatek je obvezen.

Opis – podatek je obvezen. Vpišemo poljuben opis. Predlaga se »Obdelava za leto« + leto za katerega bomo izvajali obdelavo M-4/M-8 (preteklo leto).

Leto obdelave – podatek je obvezen. Predlaga se leto za katerega bomo izvajali obdelavo M-4/M-8 (preteklo leto).

Datum izpolnitve obrazca – podatek je obvezen. Program predlaga trenutni datum. Datum lahko spremenimo.

Kraj izpolnitve obrazca – podatek je obvezen. Program predlaga kraj, ki ga imamo izpolnjenega v Nastavitvah programa na Stranki uporabnika.

 

Razdelek Zavezanec

Ime zavezanca – prikaže se naziv uporabnika iz licence.

Sedež zavezanca – vpišemo kraj. Program predlaga kraj, ki je izpolnjen na Stranki uporabnika v Nastavitvah programa.

Enota ZPIZ – podatek je obvezen. Šifra enote ZPIZ mora obstajati v šifrantu Registrske številke pri ZPIZ. Če šifre enote ZPIZ ne poznamo, jo poiščemo z gumbom  (Alt+dol).

Registrska številka – podatek se samo prikazuje.

 

Razdelek Pošiljanje sprememb

Datum spremembe – podatek je poljuben.

 

Ostali podatki

Datum zadnjega uvoza obračunskih in kadrovskih podatkov – podatek se samo prikazuje.

Obdobja delovnega časa zavezanca vnesena – če so obdobja delovnega časa zavezanca vnesena, izbiro potrdimo  in s tem aktiviramo zavihek Obdelava po zaposlenih, sicer je zavihek Obdelava po zaposlenih neaktiven. Obdobja delovnega časa zavezanca vnašamo na zavihku Delovni čas zavezanca.

Obdelava zaključena –Brisanje obdelave ni dovoljeno, dokler je ne ponovno odpremo. Ko želimo prenesti podatke M-4 na ZPIZ, mora biti obdelava zaključena. Kasneje jo lahko ponovno odpremo s klikom na .

Natisni