Množično spreminjanje cen za artikel

Gumb »Množično spreminjanje cen za artikel«  - ta gumb nam preveri artikle s količino 0 in pogleda v skladišča enakega tipa, kot je vneseno na vrstici. Za vsa taka skladišča, ki imajo zalogo tega artikla naredi kopijo vrstice pri čemer zamenja šifro skladišča.

Natisni