Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

  • Urejen prikaz vnesenih ur v posrednem vnosu, neposrednem vnosu in koraku 3 evidence prisotnosti (nadure so prikazane posebej, izločene iz seštevka rednih ur in vključene v nov seštevek vseh ur).
  • Pripravljene nove podatkovne funkcije s sintakso MH(število mesecev; šifra seštevka), ki izračunajo mesečni fond ur enega ali več mesecev glede na zadnji veljavni mesečni seštevek.
  • OLAP analiza obračunov
    • Urejen izračun podatkov Prispevki na plače od r.d.m. in Skupaj sredstva za plače v primeru oprostitve prispevka za zaposlovanje ali vseh prispevkov na.
  • Odpravljena napaka pri obračunu mat. stroškov, ko ima zaposleni evidentiranje po SM
  • Dopolnjena vzorčna baza s podatki za delovno dobo nad 40 let.
  • Urejeno tiskanje izplačilne liste v primeru razvrščanja po organizacijskih enotah.

Natisni