Dodajanje novih Načinov prodaje

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Načini prodaje, kamor vpišemo podatke o načinu prodaje.

Način prodaje - vpišemo šifro za novo vneseni način prodaje.

Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje.

Način dostave – vpišemo oz. izberemo Način dostave iz šifranta Načinov dostave.

Knjiga odpreme – vpišemo oz. izberemo iz šifranta knjigo naročil. V to knjigo se bodo vpisali odpremni nalogi pri prenosu prednaročil.

Knjiga računa – vpišemo oz. izberemo iz šifranta knjigo računov. V to knjigo se bodo vpisali računi pri prenosu prednaročil.

Opomba – vpišemo poljuben tekst po potrebi.

Natisni