Vnos navadnega računa

Pri vnosu navadnega računa izpolnjujemo zgornji del okna - RAČUN. Označimo stopnjo davka, ki je navedena na računu in na podlagi v osnovnih podatkih vnesenega zneska, program sam izračuna osnovo in davek. Če je na računu vsebovanih več davčnih stopenj moramo osnovo ročno popraviti, program pa sam izračuna davek.

 

Natisni